Chi phí và thời gian xét duyệt

Visa định cư
Đầu tư & Tay nghề Úc

Cập nhật đến 24/04/2023 (nguồn: Bộ Di Trú Úc)

Tìm visa bạn quan tâm
Bạn có thể nhập để tìm kiếm nhanh dòng subclass visa mình quan tâm

Visa đầu tư & tay nghề

 • Visa 188A - Doanh nhân sáng tạo

  LỆ PHÍ XÉT DUYỆT VISA
  - Đương đơn chính: AUD 6270
  - Người phụ thuộc trên 18: AUD 3135
  - Người phụ thuộc dưới 18: AUD 1565
  LỆ PHÍ ANH NGỮ
  - Đương đơn chính: AUD 9795
  - Người phụ thuộc trên 18: AUD 4890
  ----------
  THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ
  - 75% hồ sơ: 33 months
  - 90% hồ sơ: 36 months

 • Visa 188B - Nhà đầu tư tài chính

  LỆ PHÍ XÉT DUYỆT VISA
   - Đương đơn chính: AUD 6270
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 3135
   - Người phụ thuộc dưới 18: AUD 1565
  LỆ PHÍ ANH NGỮ
   - Đương đơn chính: AUD 9795
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 4890
  ----------
  THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ
   - 75% hồ sơ: 41 months
   - 90% hồ sơ: 42 months

 • Visa 188C - Nhà đầu tư lớn

  LỆ PHÍ XÉT DUYỆT VISA
   - Đương đơn chính: AUD 9195
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 4595
   - Người phụ thuộc dưới 18: AUD 2300
  LỆ PHÍ ANH NGỮ
   - Đương đơn chính: AUD 9795
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 4890
  ----------
  THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ
   - 75% hồ sơ: 19 months
   - 90% hồ sơ: 22 months

 • Visa 188E - Doanh nhân khởi nghiệp

  LỆ PHÍ XÉT DUYỆT VISA
   - Đương đơn chính: AUD 4240
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 2120
   - Người phụ thuộc dưới 18: AUD 1060
  LỆ PHÍ ANH NGỮ
   - Đương đơn chính: AUD 9795
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 4890
  ----------
  THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ
   - 75% hồ sơ: 9 months
   - 90% hồ sơ: 13 months

 • Visa 188D - Nhà đầu tư thượng hạng

  LỆ PHÍ XÉT DUYỆT VISA
   - Đương đơn chính: AUD 9455
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 4725
   - Người phụ thuộc dưới 18: AUD 2365
  LỆ PHÍ ANH NGỮ
   - Đương đơn chính: AUD 9795
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 4890
  ----------
  THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ
   - 75% hồ sơ: Processing times are not available
   - 90% hồ sơ: Processing times are not available

 • Visa 132A - Doanh Nhân Tài năng

  LỆ PHÍ XÉT DUYỆT VISA
   - Đương đơn chính: AUD Đóng
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD Đóng
   - Người phụ thuộc dưới 18: AUD Đóng
  LỆ PHÍ ANH NGỮ
   - Đương đơn chính: AUD 9795
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 4890
  ----------
  THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ
   - 75% hồ sơ: 39 months
   - 90% hồ sơ: 41 months

 • Visa gia hạn 188A / 188C

  LỆ PHÍ XÉT DUYỆT VISA
   - Đương đơn chính: AUD 755
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 380
   - Người phụ thuộc dưới 18: AUD 190
  LỆ PHÍ ANH NGỮ
   - Đương đơn chính: AUD N/A
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 4890
  ----------
  THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ
   - 75% hồ sơ: 11 months
   - 90% hồ sơ: 13 months

 • Visa thường trú nhân 888A / 888B/ 888C / 888E / 888D

  LỆ PHÍ XÉT DUYỆT VISA
   - Đương đơn chính: AUD 3025
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 1515
   - Người phụ thuộc dưới 18: AUD 755
  LỆ PHÍ ANH NGỮ
   - Đương đơn chính: AUD N/A
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 4890
  ----------
  THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ
   - 75% hồ sơ: 32 months
   - 90% hồ sơ: 37 months

 • Visa 189 - Tay nghề độc lập

  LỆ PHÍ XÉT DUYỆT VISA
   - Đương đơn chính: AUD 4240
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 2120
   - Người phụ thuộc dưới 18: AUD 1060
  LỆ PHÍ ANH NGỮ
   - Đương đơn chính: AUD N/A
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 4885
  ----------
  THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ
   - 75% hồ sơ: 5 months
   - 90% hồ sơ: 5months

 • Visa 190 - Tay nghề bang bảo lãnh

  LỆ PHÍ XÉT DUYỆT VISA
   - Đương đơn chính: AUD 4240
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 2120
   - Người phụ thuộc dưới 18: AUD 1060
  LỆ PHÍ ANH NGỮ
   - Đương đơn chính: AUD N/A
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 4885
  ----------
  THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ
   - 75% hồ sơ: 6 months
   - 90% hồ sơ: 14 months

 • Visa 491 - Tay nghề bảo lãnh vùng miền

  LỆ PHÍ XÉT DUYỆT VISA
   - Đương đơn chính: AUD 4240
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 2120
   - Người phụ thuộc dưới 18: AUD 1060
  LỆ PHÍ ANH NGỮ
   - Đương đơn chính: AUD N/A
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 4890
  ----------
  THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ
   - 75% hồ sơ: 15 months
   - 90% hồ sơ: 20 months

 • Visa 489 - Tay nghề bảo lãnh vùng miền

  LỆ PHÍ XÉT DUYỆT VISA
   - Đương đơn chính: AUD 4240
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 2120
   - Người phụ thuộc dưới 18: AUD 1060
  LỆ PHÍ ANH NGỮ
   - Đương đơn chính: AUD N/A
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 4890
  ----------
  THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ
   - 75% hồ sơ: 49 months
   - 90% hồ sơ: 53 months

 • Visa gia hạn 489

  LỆ PHÍ XÉT DUYỆT VISA
   - Đương đơn chính: AUD 375
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 190
   - Người phụ thuộc dưới 18: AUD 95
  LỆ PHÍ ANH NGỮ
   - Đương đơn chính: AUD N/A
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 4890
  ----------
  THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ
   - 75% hồ sơ: Processing times are not available
   - 90% hồ sơ: Processing times are not available

 • Visa 858 - Tài năng toàn cầu (Global Talent Pathway)

  LỆ PHÍ XÉT DUYỆT VISA
   - Đương đơn chính: AUD 4305
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 2155
   - Người phụ thuộc dưới 18: AUD 1080
  LỆ PHÍ ANH NGỮ
   - Đương đơn chính: AUD N/A
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 4890
  ----------
  THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ
   - 75% hồ sơ: 5 months
   - 90% hồ sơ: 7 months

 • Visa thường trú nhân 887 của 489

  LỆ PHÍ XÉT DUYỆT VISA
   - Đương đơn chính: AUD 435
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 220
   - Người phụ thuộc dưới 18: AUD 110
  LỆ PHÍ ANH NGỮ
   - Đương đơn chính: AUD N/A
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 4890
  ----------
  THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ
   - 75% hồ sơ: 21 months
   - 90% hồ sơ: 25 months
   - Ghi chú: We are currently assessing applications submitted before September 2020

 • Visa 186 - Doanh nghiệp bảo lãnh

  LỆ PHÍ XÉT DUYỆT VISA
   - Đương đơn chính: AUD 4240
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 2120
   - Người phụ thuộc dưới 18: AUD 1060
  LỆ PHÍ ANH NGỮ
   - Đương đơn chính: AUD 9800
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 4890
  ----------
  THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ
   - 75% hồ sơ: 12 months
   - 90% hồ sơ: 13 months

 • Visa 187 - Doanh nghiệp vùng miền bảo lãnh

  LỆ PHÍ XÉT DUYỆT VISA
   - Đương đơn chính: AUD 4240
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 2120
   - Người phụ thuộc dưới 18: AUD 1060
  LỆ PHÍ ANH NGỮ
   - Đương đơn chính: AUD 9800
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 4890
  ----------
  THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ
   - 75% hồ sơ: 54 months
   - 90% hồ sơ: 61 months

 • Visa 494 - Tạm trú doanh nghiệp vùng miền bảo lãnh

  LỆ PHÍ XÉT DUYỆT VISA
   - Đương đơn chính: AUD 4240
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 2120
   - Người phụ thuộc dưới 18: AUD 1060
  LỆ PHÍ ANH NGỮ
   - Đương đơn chính: AUD N/A
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 4890
  ----------
  THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ
   - 75% hồ sơ: 14 months
   - 90% hồ sơ: 16 months

 • Visa 485 - Tạm trú sau tốt nghiệp

  LỆ PHÍ XÉT DUYỆT VISA
   - Đương đơn chính: AUD 1730
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 865
   - Người phụ thuộc dưới 18: AUD 435
   - Phí nộp qua internet: AUD 80
  ----------
  THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ
   - 75% hồ sơ: 43 ngày
   - 90% hồ sơ: 79 ngày

 • Visa gia hạn 485

  LỆ PHÍ XÉT DUYỆT VISA
   - Đương đơn chính: AUD 680
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 340
   - Người phụ thuộc dưới 18: AUD 175
   - Phí nộp qua internet: AUD 80
  ----------
  THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ
   - 75% hồ sơ: 30 ngày
   - 90% hồ sơ: 6 months

 • Visa 500 - Du học

  LỆ PHÍ XÉT DUYỆT VISA
   - Đương đơn chính: AUD 680
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD 485
   - Người phụ thuộc dưới 18: AUD 160
   - Phí nộp qua internet: AUD N/A
  ----------
  THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ
   - 75% hồ sơ: 21 ngày
   - 90% hồ sơ: 35 ngày

 • Visa 590 - Giám hộ

  LỆ PHÍ XÉT DUYỆT VISA
   - Đương đơn chính: AUD 650
   - Người phụ thuộc trên 18: AUD nil
   - Người phụ thuộc dưới 18: AUD 700
   - Phí nộp qua internet: AUD N/A
  ----------
  THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ
   - 75% hồ sơ: 4 months
   - 90% hồ sơ: 6 months