Tự tính điểm định cư tay nghề Úc

Chương trình Skilled Visa năm 2023-2024

Bạn vui lòng tìm kiếm và chọn lựa công việc đã và đang làm trong ô tìm kiếm phía dưới, bạn chọn "Others" nếu không tìm thấy công việc của mình.
ANZSCO Công việc đã & đang làm Chọn
121212Flower Grower
121215Grape Grower
121221Vegetable Grower (Aus) / Market Gardener (NZ)
121311Apiarist
121321Poultry Farmer
131112Sales and Marketing Manager
131113Advertising Manager
132111Corporate Services Manager
132211Finance Manager
132311Human Resource Manager
132511Research and Development Manager
133411Manufacturer
133511Production Manager (Forestry)
133512Production Manager (Manufacturing)
133513Production Manager (Mining)
133611Supply and Distribution Manager
134299Health and Welfare Services Managers nec
134311School Principal
134499Education Managers nec
135112ICT Project Manager
135199ICT Managers nec
139913Laboratory Manager
139914Quality Assurance Manager
139999Specialist Managers nec
141111Cafe or Restaurant Manager
141311Hotel or Motel Manager
141999Accommodation and Hospitality Managers nec
149212Customer Service Manager
149311Conference and Event Organiser
149413Transport Company Manager
149913Facilities Manager
211299Music Professionals nec
211311Photographer
212212Book or Script Editor
212312Director (Film, Television, Radio or Stage)
212314Film and Video Editor
212315Program Director (Television or Radio)
212316Stage Manager
212317Technical Director
212318Video Producer
212411Copywriter
212412Newspaper or Periodical Editor
212413Print Journalist
212415Technical Writer
212416Television Journalist
212499Journalists and Other Writers nec
221211Company Secretary
222111Commodities Trader
222112Finance Broker
222113Insurance Broker
222199Financial Brokers nec
222211Financial Market Dealer
222213Stockbroking Dealer
222299Financial Dealers nec
222311Financial Investment Adviser
222312Financial Investment Manager
223112Recruitment Consultant
223211ICT Trainer
224112Mathematician
224212Gallery or Museum Curator
224213Health Information Manager
224214Records Manager
224611Librarian
224712Organisation and Methods Analyst
224914Patents Examiner
224999Information and Organisation Professionals nec
225111Advertising Specialist
225113Marketing Specialist
225211ICT Account Manager
225212ICT Business Development Manager
225213ICT Sales Representative
225311Public Relations Professional
225499Technical Sales Representatives nec
232311Fashion Designer
232312Industrial Designer
232313Jewellery Designer
232411Graphic Designer
232412Illustrator
232414Web Designer
232511Interior Designer
232611Urban and Regional Planner
234411Geologist
241213Primary School Teacher
241311Middle School Teacher / Intermediate School Teacher
249111Education Adviser
249211Art Teacher (Private Tuition)
249212Dance Teacher (Private Tuition)
249214Music Teacher (Private Tuition)
249299Private Tutors and Teachers nec
249311Teacher of English to Speakers of Other Languages
251111Dietitian
251112Nutritionist
251312Occupational Health and Safety Adviser
251412Orthoptist
251511Hospital Pharmacist
251512Industrial Pharmacist
251513Retail Pharmacist
251911Health Promotion Officer
251999Health Diagnostic and Promotion Professionals nec
252211Acupuncturist
252213Naturopath
252214Traditional Chinese Medicine Practitioner
252299Complementary Health Therapists nec
252311Dental Specialist
253112Resident Medical Officer
254211Nurse Educator
254212Nurse Researcher
254311Nurse Manager
261212Web Developer
261314Software Tester
262111Database Administrator
262113Systems Administrator
263112Network Administrator
263113Network Analyst
263211ICT Quality Assurance Engineer
263212ICT Support Engineer
263213ICT Systems Test Engineer
263299ICT Support and Test Engineers nec
271299Judicial and Other Legal Professionals nec
272111Careers Counsellor
272112Drug and Alcohol Counsellor
272113Family and Marriage Counsellor
272114Rehabilitation Counsellor
272115Student Counsellor
272199Counsellors nec
272314Psychotherapist
272412Interpreter
272499Social Professionals nec
272612Recreation Officer / Recreation Coordinator
272613Welfare Worker
311211Anaesthetic Technician
311212Cardiac Technician
311213Medical Laboratory Technician
311215Pharmacy Technician
311299Medical Technicians nec
311312Meat Inspector
311399Primary Products Inspectors nec
311411Chemistry Technician
311412Earth Science Technician
311413Life Science Technician
311499Science Technicians nec
312111Architectural Draftsperson
312113Building Inspector
312199Architectural
312512Mechanical Engineering Technician
312912Metallurgical or Materials Technician
312913Mine Deputy
313111Hardware Technician
313112ICT Customer Support Officer
313113Web Administrator
313199ICT Support Technicians nec
322113Farrier
323111Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)
323112Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)
323113Aircraft Maintenance Engineer (Structures)
323299Metal Fitters and Machinists nec
323314Precision Instrument Maker and Repairer
323412Toolmaker
324211Vehicle Body Builder
324212Vehicle Trimmer
333311Roof Tiler
342311Business Machine Mechanic
342411Cabler (Data and Telecommunications)
342413Telecommunications Linesworker / Telecommunications Line Mechanic
351111Baker
351112Pastrycook
351211Butcher or Smallgoods Maker
351411Cook
361111Dog Handler or Trainer
361199Animal Attendants and Trainers nec
361311Veterinary Nurse
362111Florist
362211Gardener (General)
362212Arborist
362213Landscape Gardener
362311Greenkeeper
391111Hairdresser
392111Print Finisher
392311Printing Machinist
393213Dressmaker or Tailor
393311Upholsterer
394211Furniture Finisher
394213Wood Machinist
394299Wood Machinists and Other Wood Trades Workers nec
399213Power Generation Plant Operator
399411Jeweller
399512Camera Operator (Film
399514Make Up Artist
399516Sound Technician
399599Performing Arts Technicians nec
399611Signwriter
411111Ambulance Officer
411112Intensive Care Ambulance Paramedic (Aus) / Ambulance Paramedic (NZ)
411213Dental Technician
411311Diversional Therapist
411411Enrolled Nurse
411611Massage Therapist
411711Community Worker
411712Disabilities Services Officer
411713Family Support Worker
411715Residential Care Officer
411716Youth Worker
452311Diving Instructor (Open Water)
452312Gymnastics Coach or Instructor
452313Horse Riding Coach or Instructor
452314Snowsport Instructor
452315Swimming Coach or Instructor
452317Other Sports Coach or Instructor
452321Sports Development Officer
452499Sportspersons nec
511111Contract Administrator
511112Program or Project Administrator
599612Insurance Loss Adjuster
611211Insurance Agent
639211Retail Buyer
NoneOthers
Câu 1. Khung tuổi của bạn tại thời điểm nộp visa?
Câu 2. Trình độ tiếng Anh của bạn tương đương với:
Câu 3. Trong 10 năm gần nhất, số năm kinh nghiệm làm việc tại các quốc gia ngoài nước Úc là?
 • Kinh nghiệm làm việc cần phải đúng chuyên ngành và toàn thời gian (tối thiểu 20 giờ/tuần)
 • Tổng điểm tối đa cho kinh nghiệm làm việc nước ngoài và kinh nghiệm làm việc tại Úc là 20 điểm
Câu 4. Trong 10 năm gần nhất, số năm kinh nghiệm làm việc tại Úc là?
 • Kinh nghiệm làm việc cần phải đúng chuyên ngành và toàn thời gian (tối thiểu 20 giờ/tuần)
 • Tổng điểm tối đa cho kinh nghiệm làm việc nước ngoài và kinh nghiệm làm việc tại Úc là 20 điểm
Câu 5. Bằng cấp cao nhất của bạn là?
Câu 6. Bạn từng học ít nhất 2 năm tại Úc và được cấp Bằng / Chứng chỉ?
Câu 6.1) Bạn từng học ít nhất 2 năm tại các khu vực ưu tiên phát triển của Úc?
Các khu vực ưu tiên bao gồm toàn nước Úc, ngoại trừ thành phố Melbourne, Sydney và Brisbane)
Câu 7. Bạn từng có Bằng Thạc sĩ (Nghiên cứu) hoặc Tiến sĩ Úc trong các ngành thuộc khối STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ sư, Toán học)?
Câu 8. Bạn từng đạt được Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo đặc biệt (PY: Professional Year)?

*Chương trình PY chỉ áp dụng cho khối ngành Kế toán, Kỹ sư, Khoa học máy tính/Công nghệ thông tin

Câu 9. Bạn từng đạt được Chứng nhận ngôn ngữ cộng đồng (CCL) cấp bởi NAATI?
Câu 10. Bạn đời của bạn thuộc trường hợp:

Vui lòng nhập thông tin để nhận điểm số qua email!

  Số điện thoại (bắt buộc)

  Bạn đã từng thi hoặc dự kiến thi chứng chỉ Anh ngữ khi nào?

  Tư vấn chuyên sâu về bảng điểm:
  Có, hãy tư vấn chuyên sâu cho tôi.