Định cư Úc, Visa 888

Thường trú tiếp nối 188A/B/C

Visa 888: Thường trú tiếp nối

Visa 888 (Business Innovation and Investment (Permanent) visa) là thị thực kinh doanh, đầu tư Úc diện thường trú. Xin được visa này, doanh nhân/ nhà đầu tư (những người đang giữ visa 188) sẽ được định cư Úc và có cơ hội nhập tịch.

Điều kiện cần - Visa 888:

Quyền lợi visa 888:

Lưu ý rằng, lập hồ sơ định cư Úc diện đầu tư, kinh doanh là quá trình khá phức tạp và việc xác định bạn có cơ hội cao để đạt một diện visa hay không có thể không đơn giản. Mặt khác, rất có thể bạn đủ chuẩn để đáp ứng được nhiều hơn một diện visa. Cho nên, nếu bạn muốn kiểm tra, đánh giá đúng mức độ đáp ứng hồ sơ của mình hoặc bạn muốn chúng tôi hỗ trợ bạn lập hồ sơ định cư, vui lòng đặt hẹn tư vấn.