Định cư Úc, visa 188E

Doanh Nhân Khởi Nghiệp

Entrepreneur Stream

Visa 188E: Doanh nhân khởi nghiệp

Visa 188E là gì? Visa 188E Úc (Business Innovation and Investment (Provisional) visa – (subclass 188) – Entrepreneur stream) là visa doanh nhân khởi nghiệp. Thị thực này dành cho những doanh nhân sẵn sàng hiện thực hóa ý tưởng thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ, hoặc phát triển doanh nghiệp tại Úc.

Doanh nhân nộp visa 188E phải có ý tưởng sáng tạo và được hỗ trợ tài chính từ các bên thứ ba. Ngoài ra, đương đơn phải là người đã được Chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc đề cử.

Sau khi giữ thị thực này, nếu thỏa điều kiện, đương đơn có thể xin tiếp visa 888E để trở thành thường trú dân Úc.

Điều kiện cần - Visa 188E:

Điều kiện lên thường trú 888E từ visa 188E:

Quyền lợi visa 188E:

Lưu ý rằng, lập hồ sơ định cư Úc diện đầu tư, kinh doanh là quá trình khá phức tạp và việc xác định bạn có cơ hội cao để đạt một diện visa hay không có thể không đơn giản. Mặt khác, rất có thể bạn đủ chuẩn để đáp ứng được nhiều hơn một diện visa. Cho nên, nếu bạn muốn kiểm tra, đánh giá đúng mức độ đáp ứng hồ sơ của mình hoặc bạn muốn chúng tôi hỗ trợ bạn lập hồ sơ định cư, vui lòng đặt hẹn tư vấn.