Định cư Úc, Visa 188C

Nhà Đầu Tư Lớn

Significant Investor

Visa 188C - Nhà đầu tư lớn

Visa 188C (Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Significant Investor stream) là visa Úc diện đầu tư tạm trú.

Yêu cầu về mức đầu tư của visa 188C Úc khá lớn so với những visa đầu tư tạm trú khác. Do vậy thị thực này được gọi là visa nhà đầu tư lớn, hoặc visa diện đầu tư trọng yếu.

Visa 188C dành cho những nhà đầu tư nước ngoài có ít nhất 5,000,000AUD để đầu tư vào các danh mục theo quy định của Chính phủ Úc. Sau khi được cấp visa này, nhà đầu tư cần phải duy trì việc đầu tư tại Úc ít nhất 3 năm để tiến đến giai đoạn 2 – xin visa 888C và định cư.

Điều kiện cần - Visa 188C:

Điều kiện lên thường trú 888C từ visa 188C:

Quyền lợi visa 188C:

Lưu ý rằng, lập hồ sơ định cư Úc diện đầu tư, kinh doanh là quá trình khá phức tạp và việc xác định bạn có cơ hội cao để đạt một diện visa hay không có thể không đơn giản. Mặt khác, rất có thể bạn đủ chuẩn để đáp ứng được nhiều hơn một diện visa. Cho nên, nếu bạn muốn kiểm tra, đánh giá đúng mức độ đáp ứng hồ sơ của mình hoặc bạn muốn chúng tôi hỗ trợ bạn lập hồ sơ định cư, vui lòng đặt hẹn tư vấn.