Định cư Úc - Visa 188A/B/C

Hỗ trợ luật

Dịch vụ hỗ trợ luật

ACG vinh dự được hợp tác vùng Zaparas Laywer – một trong những công ty luật chuyên về thương tích cá nhân lớn nhất ở Victoria, với hơn 40 năm kinh nghiệm chuyên môn.

Cam kết của chúng tôi là tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của khách hàng, với phương châm ‘Không phát sinh chi phí chừng nào khách hàng chưa thắng kiện’, cho phép mọi người tiếp cận với luật sư mà không gặp rủi ro tài chính.

Cam kết của chúng tôi là tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của khách hàng, với phương châm ‘Không phát sinh chi phí chừng nào khách hàng chưa thắng kiện’cho phép mọi người tiếp cận với luật sư mà không gặp rủi ro tài chính.

“Bạn bị thương tại nơi làm việc, trên đường hoặc ở nơi công cộng?
Chúng tôi sẽ giúp bạn kiểm tra yêu cầu bồi thường miễn phí ngay!”