Nếu bạn không thể làm việc do chấn thương, bệnh tật hoặc tình trạng y tế, bạn có thể đủ điều kiện để yêu cầu trợ cấp theo bảo hiểm hưu bổng của mình.
Hầu hết các chính sách hưu bổng và bảo hiểm đều có những lợi ích để bảo vệ bạn trong trường hợp bạn không thể quay lại làm việc do thương tật hoặc bệnh tật.
Bạn có thể đưa ra yêu cầu gì thông qua Luật sư Hưu bổng của chúng tôi?

Quỹ hưu bổng có thể mang lại những lợi ích sau:
• Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TPD)
• Bảo vệ thu nhập
• Quyền lợi Tử vong/Bệnh hiểm nghèo

Tư vấn miễn phí về nghĩa vụ với các luật sư về hưu bổng của chúng tôi sẽ giúp bạn xác định khả năng đủ điều kiện của mình để đưa ra nhiều yêu cầu bồi thường bảo hiểm thông qua quỹ hưu trí của bạn.

Những quyền lợi nào có sẵn theo Hưu bổng của bạn?
Nếu bạn không thể trở lại làm việc do bị thương hoặc bệnh tật, bạn có thể đủ điều kiện nhận các lợi ích sau:
• Thu nhập/Trả hàng tháng
• Trả một lần
• Trợ cấp tử tuất/Bệnh hiểm nghèo trả một lần

Ai có thể đưa ra Yêu cầu về Hưu bổng hoặc Bảo hiểm TPD?
Nếu bạn không thể làm việc do bị thương hoặc bệnh tật, bạn có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường thông qua quỹ hưu bổng hoặc TPD của bạn. Bạn có thể yêu cầu bồi thường bất kể thương tích, bệnh tật hoặc tình trạng y tế của bạn xảy ra như thế nào. 

Bạn có thể yêu cầu bồi thường nếu bạn không thể làm việc vì những lý do sau:
• Một chấn thương tại nơi làm việc
• Một tai nạn xe cơ giới
• chấn thương thể chất
• Tình trạng tâm lý
• Ung thư, đau tim hoặc đột quỵ
• bệnh nghề nghiệp
• Các bệnh như bệnh thần kinh vận động, MS hoặc tình trạng tự miễn dịch

Bạn có thể yêu cầu bồi thường thông qua quỹ hưu bổng của mình ngay cả khi quý vị đang nhận các phúc lợi khác như các khoản thanh toán Bồi thường cho Người lao động, TAC hoặc Centrelink.

ACG vinh dự được hợp tác vùng Zaparas Laywer – một trong những công ty luật chuyên về thương tích cá nhân lớn nhất ở Victoria, với hơn 40 năm kinh nghiệm chuyên môn.

Cam kết của chúng tôi là tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của khách hàng, với phương châm ‘Không phát sinh chi phí chừng nào khách hàng chưa thắng kiện’, cho phép mọi người tiếp cận với luật sư mà không gặp rủi ro tài chính.

Liên hệ ngay để được tư vấn!