Visa sau tốt nghiệp Úc là visa gì? Làm cách nào để xin visa sau khi tốt nghiệp Úc?

Visa sau khi tốt nghiệp Úc hay còn gọi là Visa 485 (Temporary Graduate visa), là visa tạm trú dành cho du học sinh đã học, tốt nghiệp tại Úc và thoả mãn đủ các điều kiện theo quy định của chính phủ Úc.

Visa 485 thường được du học sinh sử dụng để tích luỹ kinh nghiệm tại Úc hoặc nâng cao các yếu tố khác nhằm làm tăng cơ hội được định cư Úc của mình, với điều kiện du học sinh đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu của các chương trình định cư Úc.

Du học sinh Úc sẽ có cơ hội xin được visa sau tốt nghiệp (visa 485) với thời hạn từ 18 tháng đến 4 năm sau khi hoàn tất khóa học tại Úc nếu thoả mãn một số điều kiện về khoá học, bậc học, thời lượng học và thời gian lưu trú tại Úc.

Visa 485 có 2 dòng (streams) chính, với quyền lợi và điều kiện khác nhau.

Dòng thứ nhất của visa 485 áp dụng cho du học sinh học bậc Cử nhân (Đại học) trở lên, gọi là Post-Study Work Stream.

Dòng thứ hai của visa 485 áp dụng cho du học sinh học Nghề/Cao đẳng, gọi là Graduate Work Stream. Chi tiết về quyền lợi và điều kiện của 2 dòng visa 485 này, có thể xem ở bảng sau đây:

I. Quyền lợi visa 485

Những quyền lợi đối với bậc học cử nhân trở lên

Post-Study Work Stream
Học bậc Cử nhân trở lên
Tạm trú tại Úc từ 2 đến 4 năm tuỳ bậc học và địa điểm học.
Được sống, học tập và làm việc trong suốt thời gian visa có hiệu lực
Được mang gia đình (vợ/chồng & con) đi cùng
Không cần phải thẩm định tay nghề và không giới hạn ngành học khi xin visa 485

Những quyền lợi đối với bậc học Học bậc Nghề/Cao đẳng

Graduate Work Stream
Học bậc Nghề/Cao đẳng
Tạm trú tại Úc trong 18 tháng
Được sống, học tập và làm việc trong suốt thời gian visa có hiệu lực
Được mang gia đình (vợ/chồng & con) đi cùng

II. Điều kiện visa 485

Những quyền lợi đối với bậc học cử nhân trở lên

Post-Study Work Stream
Học bậc Cử nhân trở lên
Dưới 50 tuổi
Học chương trình hợp lệ ít nhất 2 năm tại Úc và được cấp bằng tốt nghiệp
Lưu trú tại Úc ít nhất 16 tháng trong suốt thời gian học
Có chứng chỉ anh ngữ IELTS 6.0 (từng kỹ năng) hoặc chứng chỉ tương đương
Tình trạng sức khoẻ và lý lịch tư pháp tốt
Đang ở Úc và đang nắm giữ visa du học hoặc visa bắc cầu (Bridging visa) tại thời điểm nộp hồ sơ
Nộp hồ sơ trong vòng 6 tháng kể từ ngày hoàn tất khoá học
Có bảo hiểm dành cho visa tạm trú (OVHC)
Visa du học Úc đầu tiên của du học sinh được cấp từ ngày 05/11/2011 trở về sau

Những quyền lợi đối với bậc học Học bậc Nghề/Cao đẳng

Graduate Work Stream
Học bậc Nghề/Cao đẳng
Dưới 50 tuổi
Học chương trình hợp lệ ít nhất 2 năm tại Úc và được cấp chứng chỉ/bằng tốt nghiệp
Có chứng chỉ anh ngữ IELTS 6.0 (từng kỹ năng) hoặc chứng chỉ tương đương
Đang ở Úc và đang nắm giữ visa du học hoặc visa bắc cầu (Bridging visa) tại thời điểm nộp hồ sơ
Nộp hồ sơ trong vòng 6 tháng kể từ ngày hoàn tất khoá học
Có bảo hiểm dành cho visa tạm trú (OVHC)
Chỉ định một ngành nghề có liên quan đến ngành học và thuộc danh sách thiếu hụt nhân lực trung và dài hạn Úc (MLTSSL)
Thẩm định tay nghề thành công cho ngành nghề đã chỉ định