Định cư Úc, Visa 190

Tay nghề bảo lãnh bang

Visa 190 - Tay nghề bảo lãnh bang

Visa 190 | Quyền lợi:

Visa 190 | Điều kiện:

Visa 190 Úc yêu cầu đương đơn đạt tối thiểu 65 điểm di trú. Nhưng với các đương đơn cùng thỏa điều kiện visa 190 và chỉ chênh nhau điểm di trú, Bộ Di trú Úc luôn ưu tiên cho những người có điểm cao. Do vậy, dù bạn có đạt đến 70 điểm, cơ hội định cư Úc visa 190 của bạn cũng bị thu hẹp.